Voor en door de ongeveer 80 leden wordt ongeveer elke twee maanden een activiteit georganiseerd, variërend van een borrel bij één van onze leden met een horeca gelegenheid, tot een activiteit in de nabije omgeving. Sommige activiteiten komen jaarlijks terug, zoals de nieuwjaarsborrel, jaarvergadering en de barbecue. Aan de overige activiteiten wordt telkens weer een andere invulling gegeven.
Het accent ligt op het elkaar leren kennen, het leggen van nieuwe contacten en het verstevigen van de bestaande contacten. Veel van de ondernemers kennen elkaar al vanuit het verleden, via school, sport, familie en vrienden. Juist omdat je elkaar regelmatig spreekt bij de ondernemersvereniging worden de banden steeds opnieuw aangehaald en weet je elkaar steeds beter te vinden.